Image2 5 Bannershop GIF Animator
 

Przezroczysty GIF

Przeroczystość obrazu pozwala na uwidocznienie tła znajdującego się pod zdjęciem.

Bannershop GIF Animator jako jedyny program do animacji GIF pozwala na dowolne manipulowanie przezroczystymi obiektami. Poniżej przedstawiono przykład wykorzystania komendy "Obraz przezroczysty"

Logo firmy "Supermedia" zostało zaprojektowane w skali szarości. Zleceniodawca zażyczył sobie aby było żółte i komponowało sie z tłem banera:

e-mit1

Aby przekszatłcić obiekt na przezroczysty zaznacz go przy pomocy narzędzia "Wskaźnik" a następnie wybierz komendę Obraz przezroczysty z menu Obraz. Logo stanie się przezroczyste, białe piksele staną się niewidoczne a żółty kolor zostanie użyty zamiast szarości. Maska przezroczystości ma 256 poziomów co zapobiega powstawaniu szarpanych krawędzi obrazu:

e-mit2

Logo jest teraz przezroczyste i może zostać zanimowane na niejednolitym tle przy pomocy efektów Motion Blur i Wyleć:

e-mit

© Copyright 1999-2013 Selteco Software Polska, Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel: +48 22 407 77 80, fax: +48 22 407 97 04
Ta strona została wykonana wyłącznie przy pomocy programów Raptor Web Designer, Photo Lab, Alligator Flash Designer i Button Maker