Image2 Raptor Web Designer 8
 

Zapis danych na serwerze

Po wypełnieniu formularza i kliknięciu na przycisk wyślij, strona docelowa zapisuje wprowadzone dane w pliku tekstowym na serwerze.

Formularz musi zostać ustawiony na wysłanie danych do strony zapisującej dane. Na stronie docelowej wstaw kod php komendą Wstaw > PHP a następnie wybierz predefiniowany kod do zapisu danych w pliku tekstowym.

Plik tekstowy z danymi możesz później odczytać przy pomocy przeglądarki wpisując adres serwera www oraz ścieżkę do pliku txt. Jeżeli dane zawierają ważne informacje i aby osoby niepowołane nie mogły odgadnąć nazwy pliku, plik txt powinien być nazwany w sposób utrudniający odgadnięcie ścieżki do pliku.

txticon

saveform

© Copyright 1999-2013 Selteco Software, Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel: +48 22 407 77 80, fax: +48 22 407 97 04
Ta strona została wykonana wyłącznie przy pomocy programów Raptor Web Designer, Photo Lab, Alligator Flash Designer i Button Maker