Image2 Raptor Web Designer 8
 

Lista wyboru wielokrotnego

Ta lista pozwala na zaznacznie jednego, żadnego lub wielu elementów. Przytrzymanie klawisza ctrl oraz klikanie na elementach powoduje ich zaznaczanie i odznaczanie.

Lista wyboru wielokrotnego jest prostym sposobem na udostępnienie użytkownikowi dowolnej kombinacji wyboru wcześniej zdefiniowanych elementów.

© Copyright 1999-2013 Selteco Software, Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel: +48 22 407 77 80, fax: +48 22 407 97 04
Ta strona została wykonana wyłącznie przy pomocy programów Raptor Web Designer, Photo Lab, Alligator Flash Designer i Button Maker