Image2 Raptor Web Designer 8
 

Wysyłanie danych emailem

Najprostszym sposobem na przechwycenie informacji wprowadzonych do formularza jest wysłanie danych emailem na adres własny lub dowolnie zdefiniowany.

Aby przesłać dane z formularza dodaj nową stronę, która poinformuje użytkownika o sukcesie wysłana danych oraz wstaw domyślny kod wysyłania danych PHP komendą Wstaw > PHP. Wróć do formularza i przekieruj go do nowo utworzonej strony.

Jeżeli treść emaila ma być specjalne dostosowana, niezbędne jest ręczne wpisanie kodu PHP. Kod PHP musi odczytać dane formularza przy pomocy zmiennej $_REQUEST, utworzyć tekst wiadomości email a na koniec wysłać dane poleceniem mail().

Image165

mailto

© Copyright 1999-2013 Selteco Software, Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel: +48 22 407 77 80, fax: +48 22 407 97 04
Ta strona została wykonana wyłącznie przy pomocy programów Raptor Web Designer, Photo Lab, Alligator Flash Designer i Button Maker